Evaluare Naţională

Print

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

NOU! Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2020 - 2021 + Calendar 2021
Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.