Proiectul de voluntariat „Şi tu poţi fi Moş Crăciun…”, ediția a VII-a

Print

SCOP:
Sprijinirea copiilor cu nevoi materiale şi sociale speciale, prin implicarea elevilor Liceului Teoretic „V. Alecsandri” Iaşi în acţiuni de caritate.
ECHIPA DE PROIECT:
- coordonatori: prof. Mihaela Pavel și prof. Liliana Giugastru
- membri ai echipei de proiect: prof. Ciocan Mihaela, prof. Coșarcă Silvia, prof. Crăciun Nicu, prof. Darabană Nicoleta, prof. Farcaș Irina
OBIECTIVE:
- Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate
- Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat
- Dezvoltarea la elevi a abilităţilor sociale, de comunicare interpersonală
- Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare, lucru în echipă şi de leadership.
GRUP ȚINTĂ:
Voluntari:
- elevi din clasele a V-a A, a VI-a B și a VIII-a B
- cadrele didactice implicate
Beneficiari: 40 de copii din Centrul de Servicii Sociale Iași, jud. Iași. Acești copii au vârste între 9 si 19 ani și provin din medii defavorizate.

PARTENERI:
Asociația Club Kiwanis Team Iași, coordonator dna Eveline Stratica.
Centrul de Servicii Sociale Iași, director dna Andreea Corodescu.
DURATA: 1-24 decembrie 2020
REZULTATE AȘTEPTATE:
- 40 de copii din medii defavorizate vor beneficia de donații
- Implicarea cadrelor didactice în transmiterea unor mesaje/ felicitări celor 40 de copii din partea voluntarilor .
- Creşterea interesului pentru viaţa comunităţii.
- Creşterea stimei de sine.

 

Foto 1 Proiect ”Și tu poți fi Moș Crăciun”

 

Foto 2 Proiect ”Și tu poți fi Moș Crăciun”