Concursul „Micii alecsandriști” 2018

Print

Poze premiere

 

Anunț premiere

Eventualele contestații vor putea fi depuse luni, 21 mai 2018, între orele 9,00 - 12,00, la secretariatul liceului.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 22 mai 2018, după orele 15,00, la avizierul liceului și pe site.

 

Subiect Concursul „Micii alecsandriști”

Barem Concursul „Micii alecsandriști”

 

Anunț privind organizarea concursurilor 

Micii Alecsandriști și Euclid, din 19 mai 2018

Repartizarea pe săli a elevilor înscriși la Concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid” 2018 va fi afișată la avizierul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și postată pe site-ul școlii vineri, 18 mai 2018, după orele 14.00.

În data de 19 mai, elevii vor intra în săli între orele 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat și cu fotografie, respectiv instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră. Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Rugăm  părinții să păstreze asupra dumnealor telefoanele copiilor.

Concursul „Micii alecsandriști” se desfășoară în intervalul 9,00 - 10,00, iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării. 

Concursul „Euclid” se desfășoară în intervalul 10,30 - 11,30,  iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării. 

În pauza dintre cele două probe, elevii rămân în interiorul școlii. Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30). Dorim tuturor succes!

În atenția părinților care doresc să își înscrie copiii în clasa a V-a, pentru anul școlar 2018-2019, la unitatea noastră

Având  în vedere numărul mare de cereri de înscriere la clasa a V-a, anunțăm organizarea concursului de selecție, conform procedurii, în data de 19 mai 2018. Vă rugăm să urmăriți Calendarul aprobat!

           Vă rugăm să verificați numele, prenumele, inițialele părintelui, școala de proveniență, limba străină studiată, și eventualele greșeli să le semnalați la numărul de telefon 0332418760 în intervalul orar 9.00-14.00.

În acord cu legislația în vigoare, „Liceul Teoretic Vasile Alecsandri” va organiza selecția elevilor pentru clasa a V-a, în cazul în care numărul celor interesați va depăși numărul de locuri alocat prin Planul de școlarizare. În acest sens, facem public calendarul privind înscrierea elevilor.

Calendarul înscrierii în clasa a V-a la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”

20 noiembrie

Postarea pe site a unui extras din regulamentul de admitere și a modelelor de subiecte.

1-19 martie

Informarea tuturor celor interesați ( cadre didactice, părinți, elevi) cu privire la pașii procedurii, prin afișarea pe site, la avizier și prin adrese trimise către școli.

19 martie-30 martie

Depunerea cererilor de înscriere la secretariatul unității noastre.

12 aprilie

Afișarea bazei de date cu numărul elevilor care au depus cerere de înscriere în clasa a V-a. În cazul în care numărul cererilor depuse depășește numărul de locuri aprobat, toți elevii înscriși vor participa la cele două concursuri obligatorii, Micii Alecsandriști și Euclid. În această situație, se vor afișa și condițiile de concurs, repartizarea pe săli și programul probelor.

16 aprilie- 4 mai

Zilele Porților Deschise și organizarea unor ședințe de pregătire la cele două probe de concurs, pentru elevii interesați.

19 mai

Susținerea probelor scrise la cele două concursuri și afișarea rezultatelor inițiale.

21-22 mai

Depunerea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

24-31 mai

Festivitatea de premiere pentru concursul Micii Alecsandriști, respectiv pentru concursul Euclid, la o dată ce va fi stabilită de Consiliul de Administrație.

Stabilirea diriginților, prin decizie a Consiliului de Administrație.

4-8 iunie

Organizarea testării pentru limba străină și constituirea claselor, după criteriul limbii străine studiate în regim intensiv.

14-22 iunie

Completarea dosarelor de înscriere de către elevii care au fost admiși.

22-30 iunie

Ședințe cu părinții pentru alegerea opționalelor și organizarea colectivelor.

Anunț

Potrivit art.23 din Regulamentele de concurs, subiectele vor fi elaborate în conformitate cu Programele pentru învățământul primar.

Documente necesare pentru înscriere

-  Cerere tip (se ridică de la secretariat)

-  Copie xerox certificat naștere elev.

Modele teste - Concursul „Micii alecsandriști”

Regulamentul Concursului „Micii alecsandriști”

Regulamentul admiterii în clasa a V-a

Anunț privind organizarea concursurilor 

Micii Alecsandriști și Euclid, din 19 mai 2018

Repartizarea pe săli a elevilor înscriși la Concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid” 2018 va fi afișată la avizierul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” și postată pe site-ul școlii vineri, 18 mai 2018, după orele 14.00.

În data de 19 mai, elevii vor intra în săli între orele 8,00 - 8,30 și vor avea asupra lor carnetul de note vizat și cu fotografie, respectiv instrumente de scris cu cerneală / pastă de culoare albastră. Elevii nu vor intra în școală cu telefoanele mobile asupra lor. Rugăm  părinții să păstreze asupra dumnealor telefoanele copiilor.

Concursul „Micii alecsandriști” se desfășoară în intervalul 9,00 - 10,00, iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării. 

Concursul „Euclid” se desfășoară în intervalul 10,30 - 11,30,  iar elevii vor avea 15 minute pentru lectura subiectelor și 45 de minute pentru redactarea efectivă a lucrării. 

În pauza dintre cele două probe, elevii rămân în interiorul școlii. Nu este permis accesul părinților în școală în pauza dintre cele două probe (10.00 – 10.30). Dorim tuturor succes!

20 June 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.