Informații referitoare la admiterea în clasa a V-a, în școlar 2020-2021

Print

 

          Rezultate finale - Concursul „Micii alecsandriști”

          Rezultate finale - Concursul „Euclid”

          Rezultate admitere în clasa a V-a, an școlar 2020-2021  

 

          Elevii declarați ADMIȘI, în ordinea descrescătoare a punctajelor cumulate, vor depune dosarele de înscriere în perioada 1 – 3 iulie 2020, interval orar 9,00-13,00, la secretariatul liceului.

          Documentele necesare pentru înscriere:

           - cerere tip (se găsește la secretariatul liceului);

- copie certificat naștere elev;

- copie CI părinți / tutori legali / copie hotărâre divorț încredințare copil;

- copie certificat de limbă străină (dacă este cazul).

Fișa medicală se va preda la cabinetul medical al liceului.

           Elevii care nu vor depune cererea de înscriere până pe data de 3 iulie 2020 vor fi considerați retrași și locurile lor vor deveni disponibile. Dacă, după perioada de înscriere vor rămâne locuri disponibile, acestea vor putea fi ocupate de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului din clasamentul cumulat.

ANUNȚ TESTARE / ECHIVALARE COMPETENȚE LINGVISTICE

Testarea / echivalarea competențelor lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se va desfășura conform OMEC nr. 4461 / 04.06.2020.

Testul de limbă se va desfășura în data de 7 iulie 2020, ora 14.00, la sediul școlii.

Elevii care nu vor fi admiși în clasa de intensiv engleză vor fi repartizați, în ordinea opțiunilor și a mediilor cumulate, la una dintre celelalte 3 clase. La clasele cu program intensiv de studiere a limbii franceze și a limbii germane, limba a II-a de studiu este engleză.

NOTE:

1. În cazul în care numărul opțiunilor pentru studierea unei limbi moderne în regim intensiv va depăși numărul de locuri alocat, toți elevii se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.

2. Elevii care vor opta pentru una dintre clasele de intensiv germană sau franceză vor putea începe studierea acestei limbi fără necesitatea unui certificat lingvistic și fără obligativitatea ca vreuna dintre cele două limbi să existe în foaia matricolă.

 

7 July 2020

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.