Admiterea în clasa a V-a, an școlar 2021 - 2022

Print

 

         Rezultate admitere clasa a V-a, an școlar 2020-2021

         Rezultate finale - Concursul „Micii alecsandriști”

         Rezultate finale - Concursul „Euclid”

 

INFORMAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a V-a, an școlar 2021-2022

 

         Înscrierile se fac la secretariatul liceului, în perioada 3 – 8 iunie 2021, între orele 10:00-14:00. (NOTĂ: datorită volumului mare de lucrări la biroul secretariat din această perioadă - Evaluare Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat la clasa a XII-a, salarizare etc. – vă rugăm să respectați cu strictețe programul de înscrieri)

         Documente necesare pentru înscriere:
         • cerere tip (se găsește la secretariatul liceului sau o puteți descărca de aici);
         • copie certificat naștere elev;
         • copie CI părinți / tutori legali / copie hotărâre divorț încredințare copil.
         • elevii care au obținut un certificat de competență lingvistică – nivel minim A1, vor atașa la cererea de înscriere o copie a certificatului.
         Fișa medicală se va preda la cabinetul medical al liceului.

         Elevii care nu depun cerere de înscriere până pe data de 8 iunie 2021 se consideră retrași și locurile lor devin disponibile. Dacă după perioada de înscriere rămân locuri disponibile, acestea pot fi ocupate de elevi în ordinea descrescătoare a punctajului din clasamentul cumulat.

         În cazul în care numărul opțiunilor pentru studierea unei limbi moderne în regim intensiv depășește numărul de locuri alocat, toți elevii se vor prezenta la testare, indiferent dacă au certificat de competență lingvistică.
         Testarea la limba modernă se va susține pe data de 1 iulie 2021, după un program ce va fi anunțat ulterior.

 

 

        Eventualele contestații la concursurile „Micii alecsandriști” și „Euclid”, din 29 mai 2021, se vor depune la secretariatul liceului, luni, 31 mai 2021, între orele 10:00 – 13:00

        Rezultate inițiale - limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști”)

        Rezultate inițiale - matematică (Concursul „Euclid”)

 

        Subiect și barem - matematică (Concursul „Euclid”) 

        Subiect - la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști”)

        Barem - la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști”)

 

Precizări privind desfășurarea testărilor pentru admiterea în clasa a V-a

 

        Având în vedere că numărul cererilor de înscriere a depășit numărul locurilor disponibile, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” va organiza selecția elevilor. Aceasta constă în două probe scrise, care se vor desfășura în aceeași zi, sâmbătă, 29 mai 2021, după cum urmează:
        - 9,00 - 10,00 - proba scrisă la limba și literatura română (Concursul „Micii alecsandriști”);
        - 10,30 - 11,30 - proba scrisă la matematică (Concursul „Euclid”).
        Intrarea elevilor în școală se va face în intervalul 8,00 - 8,30, pe baza carnetului de elev vizat pentru anul școlar 2020-2021 (ștampilat și cu poză) sau a certificatului de naștere. Recomandăm ca elevii să aibă asupra lor cât mai puține bagaje, să nu aibă telefon mobil. Sunt obligatorii purtarea măștii și respectarea regulilor de distanțare fizică pe toată perioada șederii în școală. Pe perioada pauzei – 10,00 – 10,30 – elevii nu părăsesc incinta școlii.

        Accesul în școală se va face după cum urmează:
        - intrarea 1: elevii repartizați în sălile de la parter P1 – P7
        - intrarea 2: elevii repartizați în sălile de la etajul I
        - intrarea 3: elevii repartizați în sălile de la etajul II, P9 și P10

        Timpul de lucru pentru fiecare probă este de 60 minute (15 minute pentru lectura și familiarizarea cu subiectele și 45 minute pentru lucrul efectiv).
        Fiecare elev va primi o diplomă de participare care conține un cod unic, ce va fi folosit la afișarea rezultatelor.
        Afișarea rezultatelor inițiale: 30 mai 2021
        Depunerea eventualelor contestații: 31 mai 2021
        Afișarea rezultatelor finale: 3 iunie 2021
        Admiterea se va face cumulând cele două punctaje de la limba și literatura română și matematică, în ordinea descrescătoare a mediilor.

       Oferta educațională 2021 - 2022 cuprinde 3 clase (72 locuri)

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii engleze;

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii franceze;

       - o clasă cu studiul intensiv al limbii germane.

 

       Vă dorim succes!

 

Programa pentru Concursul „Micii alecsandriști”

Programa pentru Concursul „Euclid”

 

Test antrenament nr. 1 și nr. 2 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 3 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 4 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 5 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 6 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 7 - Concursul „Micii alecsandriști”

Test antrenament nr. 1 - Concursul „Euclid”

Test antrenament nr. 2 - Concursul „Euclid

Test antrenament nr. 3 - Concursul „Euclid” 

Test antrenament nr. 4 - Concursul „Euclid”

Test antrenament nr. 5 - Concursul „Euclid”

18 September 2021

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.