Anunț vizualizare teze - EN 2020

Print

            Candidații vor fi însoțiți de părinți sau reprezentanții legali și vor avea asupra lor documentele de identitate. Vizualizarea lucrării scrise nu poate conduce la reevaluarea și / sau modificarea notelor acordate. Nu se pot elibera copii ale lucrărilor vizualizate și nici nu este permisă fotografierea acestora.

           Locația și programul de vizualizare - aici