Înscrierea elevilor admiși în clasa a IX-a, an școlar 2020 - 2021

Print

            Înscrierea elevilor admiși în clasa a IX-a, an școlar 2020 - 2021 se face în perioada 13 – 20 iulie între orele 9,00 – 13,00 la secretariatul unității.
            Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
            - Copie xerox certificat de naștere elev;
            - Copie xerox carte identitate elev;
            - Copii xerox cărți identitate părinți;
            - Adeverință cu notele obținute la EN;
            - Foaia matricolă;
            - Fișa medicală (se va preda personal la cabinetul medical al școlii).

 

           Rezultatele repartizării în clasa a IX-a se găsesc la adresa: http://admitere.edu.ro

           Elevii admiși la Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Iași