Evaluare Națională 2020 - Informații utile

Print

 

Eventualele cereri pentru vizualizarea lucrărilor de la Evaluarea Națională 2020 se pot depune la secretariatul liceului, în perioada 30 iunie -1 iulie 2020, între orele 9:00-13:00, de către părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor.

 

 

Notele s-au afișat la avizierul liceului.

Anunț contestații

Cerere tip contestație limba română

Cerere tip contestație matematică

 

 

     Probele se desfășoară în zilele de 15 și 17 iunie 2020, între orele 9:00 – 11:00 după cum urmează:

  • Limba și literatura română – 15 iunie 2020
  • Matematică – 17 iunie 2020

       Accesul elevilor în sălile de examen se face între orele 7:30 – 8:30, pe baza cărții de identitate sau a certificatului de naștere.
       În funcție de etajul la care sunt repartizați accesul se face astfel:
- elevii repartizați la etajul 1 vor intra pe la intrarea elevilor;
- elevii repartizați la etajul 2 vor intra pe la intrarea din curtea interioară.       

       La intrarea în centrul de examen elevii trebuie să predea declarația pe proprie răspundere și consimțământul de procesare a datelor cu caracter personal, completate și semnate de părinți.

       Precizări importante necesare bunei desfășurări a celor două probe ale Evaluării Naționale pot fi consultate aici! (Art. 11 OMEN 4916 / 26.08.2019; Extras Anexa 2 la OMECTS nr. 4801 / 31.08.2010)

       Repartizarea pe clase s-a trimis pe Adservio.

       Notă de informare      

       Numărul de telefon la care cetăţenii pot semnala toate neregulile apărute în organizarea şi derularea examenelor naţionale

TEL VERDE

NAȚIONAL – 0800 801 100

ISJ IAȘI – 0800 816 232 (telefon gratuit)

27 October 2020

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.