Titularizare 2017 - repartizarea candidaților în sălile de concurs

Print

     Vă informăm că accesul candidaţilor în centrele de examen (conform repartizărilor postate pe site-ul I.Ș.J. Iași) pentru proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – 12 iulie 2017 se face în intervalul 8.00 – 9.00, pe baza actului de identitate valabil - buletin/carte/adeverinţă de identitate, paşaport. În mod excepţional, identitatea candidaţilor se poate realiza şi pe baza permisului de conducere sau a cărţii de alegător.

     Vă reamintim că proba scrisă începe la ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore.

     Pentru redactarea lucrărilor se foloseşte cerneală sau pix de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa şi cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate şterge. 

    REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR ÎN SĂLILE DE CONCURS - actualizată 11 iulie 2017

     PARTER – SĂLILE 1 – 5 ŞI SALA 25

     ETAJUL I – SĂLILE 6 – 15

     ETAJUL II – SĂLILE 16 - 24

22 July 2017

Pagină realizată de Gabriela Cătălina Cojocaru
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi - ROMANIA
Str. C. Negri nr. 50, 700071
Tel. 0040332/418760 (secretariat); Tel. 0040232/218241 (director); Fax. 0040232/218240;
E-mail: vasile_alecsandri_iasi@yahoo.com
Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi Str. C. Negri nr. 50. Hostgator coupon - All rights reserved.