Autorizații de funcționare

Print

Aviz de prevenire şi stingere a incendiilor (P.S.I.)

Autorizaţia sanitară de funcţionare

Autorizația de funcționare din punct de vedere al sănătății și securității în muncă